Izrada mobilnih aplikacija

Što je mobilna aplikacija?

Mobilna aplikacija se instalira na smartphone i tablet, te se nakon instalacije najčešće može pristupiti i bez korištenja internetske veze. Instalacija mobilne aplikacije se obavlja kroz neku od trgovina za aplikacije - App Store za Apple uređaje, Google Play za Android uređaje te Microsoft Store. Korištenje mobilnih aplikacija za krajnjeg korisnika je jednostavnije i bolje iskustvo od korištenja mobilnih web stranica, no njena izrada je kompleksnija.

Kome i zašto preporučamo izradu mobilne aplikacije?

Izrada mobilne aplikacije ovisi o djelatnosti s kojom se bavite, vašoj poslovnoj strategiji, te naravno individualnoj procjeni troška i koristi. Mobilna aplikacija, koristeći senzore smart telefona ili tableta poput kamere, GPS ili senzora udaljenosti, daje novo interaktivno iskustvo u korištenju.
Pruža korisne informacije kupcu, podiže vaš brend na višu razinu i sve to na dlanu ruke :)

Codux.net razvoj mobilnih aplikacija